Spreekuur praktijk-ondersteuner

Spreekuur praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)
Heeft u psychische klachten? Bespreek dit met uw huisarts.
Als u psychologische ondersteuning nodig heeft kan de huisarts u aanmelden bij de praktijkondersteuner GGZ. Dit is eerstelijnszorg, wat inhoudt dat het volledig vanuit de basisverzekering wordt vergoed. De praktijkondersteuner bespreekt regelmatig met de huisarts hoe het gaat.

Spreekuur praktijkondersteuner somatiek (POH-s)
Patienten met diabetes mellitus (suikerziekte), hart-vaatziekten of een verhoogd risico hierop zoals hoge bloeddruk of hoog cholesterol, kunnen terecht bij de POH-s. De huisarts zal u aanmelden, waarna de praktijkondersteuner contact met u opneemt om afspraken te maken voor controles.